Talentprofil for Duane

Udviklende

Du ser andres potentiale og evner at bringe dem til udtryk. Du er god til at undervise men du kan mere end det. Du kan skabe illumination ved at hjælpe andre til at udvikle deres dybeste kvaliteter. Du ønsker ikke at præge andre med en bestemt forståelse, man er optaget af at bringe det potentiale, som allerede er der , frem i andre.

Udvikling eller uddannelse er for dig mere end bare at formidle facts og viden. Det handler om at udvikle evnen til at lære, at modne elevernes intellekt og nysgerrighed. At bringe dem en helhedsforståelse og måske enda en form for livsvisdom. Du har desuden en tålmodighed og vedholdenhed, som gør dig istand til overvinde de barrierer, der er i mennesker.

Du finder på måder at udfordre mennesker på, som sætter dem i stand til at opleve og realisere deres potentiale. Du har en ægte kontakt og interesse for andre mennesker, som skaber tillid og gør, at folk tør udfordre deres grænser sammen med dig.

Holistisk

Du oplever at livet er meningsfuldt, og der er dybere mening med alt, der sker. Det ved du, fordi du fornemmer det. Vi har alle vores frie vilje, men vi er samtidig en del af en større helhed, en ”livets symfoni”, hvor hver enkelt person og liv bidrager med noget unikt og smukt. Nogen kalder det ”gud”, ”energi”, ”ånd” eller ”gaia”. Men uanset hvad vi kalder det, er der en kraft, der inspirerer os, opløfter os og er essensen i alt levende. Denne kraft oplever du i dit liv som noget selvfølgelig og naturligt.

Denne forståelse giver dig en tryghed og sikkerhed, fordi du ved, du ikke er alene, og selv om livet går dig imod, ved du, at du lærer af det, og at der dermed kan være en grund til det, der sker. Du har blot ikke forstået denne grund endnu. Det betyder ikke at man skal se passivt til overfor livets udfordringer men at der er større perspektiver i livet end dem vi lige kan få øje på, og vi skal passe på med at tro vi ved det hele.

Du ser dette mønster i verden omkring dig, og du forstår den måde tingene hænger sammen på ud fra dette perspektiv. Hvor andre ser nogle enkelte årsagssammenhænge, ser du tit nogle andre sammenhænge, som er svær at formulere, men som du forstår intuitivt. Det giver dig en naturlig fornemmelse for, hvordan man kan gribe tingene an ved at arbejde med helheden. Dine omgivelser kan måske være uforstående overfor denne måde du ser på tingene. Men det er fordi de ikke forstår helheden , sådan som du gøre det.

Organiserende

Organisation og planlægning er en vigtig forudsætning for at skabe gode resultater. Du har en udpræget sans for timing, at udføre tingene i det rigtige rækkefølge samt koordinering af de mange detaljer involveret i komplicerede projekter. Du ser organisation som en organisk helhed og forstår de enkelte individers eller afdelingenes styrker og svagheder, samt hvordan du kan organisere og koordinere aktiviteterne for at opnå det bedst mulige resultatet.
Du kan se trends og se mønstrene bag kompleksiteten, hvilket gør, at du ikke bare behandler et projekt eller en organisationen som en mekanisk størrelse men evner at koordinere det, som en organisk helhed. Udviklingen er en fin balance mellem helheden og delene, og hvis denne balance ødelægges bryder systemet uundgåeligt sammen. Du evner dog i udpræget grad at bevar denne delikate balance, fordi du forstår helheden og dermed kan bringe en kombination af dynamik og stabilitet ind i den organisation, du arbejder med.

Du ved, at når man arbejder med at skabe resultater, så kan man ikke gøre alting på en gang og man må komme “ first things first” hvilket er naturligt for dig.
Din sans for organisationen, detaljer, regler og deres implementering gør dig til en eminent organisator eller administrator.
Du forstår dig på struktur og regler og du har en bevidsthed om betydningen af regler for organisationenes udvikling.

Du interesserer dig desuden for detaljer og henter energi ved at skabe orden både fysisk og konceptuelt. Andre synes måske at dette arbejde er kedeligt, men ikke for dig. Orden og regler er udgangspunktet for enhver succesfuld organisation, og derfor elsker du det.

Opfindsom

”Det er bare for åndssvagt at man ikke kan gøre det smartere” kunne være dit motto.

Du finder generelt teknik fascinerende og har flair for at lære nye teknologier at kende. Du er kreativ og opfindsom og får energi ud at ”finde på”. Du kombinerer viden fra mange områder og skaber derigennem nye løsninger eller teknologier, og du har en fantastisk evne til at se nye måder at gøre tingene nemmere på.

Du har måske et anstrøg af hvad man kan kalde ”kreativ dovenskab”. Det betyder at du hellere vil bruge en masse tid på at finde en smart løsning på et problem, end du vil bruge en lille smule tid på at løse opgaven manuelt igen og igen.

Ideelt set vil du gerne finde en rigtig smart løsning, som er elegant effektiv og får tingene til at går op i en højere enhed. Når du således kan kombinere tingene og løse flere problemer på en gang gennem at finde på en helt ny måde at anskue problemet på, så bliver det ikke meget bedre.O

Problemløsende

Du elsker at lose problemer og du er god til det. Du forstå at analysere en problemstilling, eliminere det uvæsentlige og identificere løsningen. Det kan være du interesserer dig for mekanik, computere, logik, mennesker eller virksomheder. Men uanset hvad, så har du en kombination af praktisk sans, analytiske evner, vedholdenhed og intuition, som gør, at du er god til at løse problemer.

Du har måske en stor specialviden indenfor et felt, som gør at du er særlig god til at løse en bestemt slags problemer, og du får energi fra oplevelsen af at have løst prøblemet. Det kan være en maskine, du har fået til at virke igen, et organisatorisk problem du har identificeret og løst, eller en konceptuel, filosofisk, eller videnskabelige gåde du har opklaret. Der findes ikke noget bedre for dig end at løse et problem.

Vitaliserende

Du har en klar oplevelse af, at der bag det faste fysiske legeme findes et vitalt princip, som gøre stoffet levende. Dette princip kaldes den æteriske energi og kan ses i bl.a kirlian fotografier, som dokumenterer sammenhængen mellem sundhed, vitalitet og et stærkt æteriske energifelt.

Du har en særlig gave for at forstå og arbejde med dette levende princip i alting. Du ved intuitivt at problemer med sundhed og vitalitet udspringer af et manglende flow i vitale kræfter hos mennesket, og du er optaget af hvordan du kan genskabe optimalt flow og balance.

Du ser alting som en levende manifestation af universets kreativ tanke og oplever måske endda at kunne kommunikere med og lade dig inspirere af væsener eller bevidsthedsformer som ingen en fysisk krop har. Måske oplever du det som små naturvæsner, måske som en kvalitet af inspiration, (Duende)