Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for dette website:

Websitet er ejet og drevet af Duane Hartel , Snagestræde 1, 5953 Tranekær.
Telefon: 61 70 63 77. Mail: coach@duanehartel.dk CVR 20488492

Coaching
En coaching session kan annulleres 24 timer før booket tid. Ved aflysning mindre end 24 timer er der ikke mulighed for at få pengene retur, men sessionen kan rykkes til et andet tidspunkt efter aftale med mig. Aflysning af booking inden fristen kan ske via afbestillingslinket i den bekræftelsesmail, du modtog lige efter bookingen

Workshops:
Workshops har bindende tilmelding og der er ikke mulighed for at få pengene retur. Bliver du forhindret i at deltage kan du sende en anden i dit sted.
Bliver workshoppen aflyst får du alle dine penge tilbage.

Klippekort:
Klippekort er bindende og der er ikke mulighed for at få pengene retur. Klippekortet er gyldige i 8 måneder fra købsdatoen. Når du booker en tid til coaching med din kode, vil der automatisk blive trukket et klip fra dit klippekort.

Klippekortet er personligt og kan ikke overdrages helt eller delvist til andre.

Det er dit eget ansvar at få brugt dine klip inden udløbsdatoen for kortet. Resterende klip på klippekort refunderes ikke, hverken før eller efter udløbsdatoen.

3 månedes Livsformålscoaching forløb.
Forløbet er tidsbegrænset og gælder fra datoen for første session. Det er dit ansvar at overholde tiderne som bliver fastlagt til en fast dag og tidspunkt om ugen. Der bliver indgået en skriftlig aftale om ovennævnte, der er bindende for begge parter. Er coachen forhindret i at udføre sessionen for den aftalt uge er det dens pligt at informere klienten min 24 timer før aftalt tid. Den manglende session bliver erstattet med en ny der passer begger parter.

Obligatorisk klagevejledning for online produkter:

Oplysning om klagemuligheder En klage over en tjenesteydelse købt hos mig kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her – http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse coach@duanehartel.dk